Du er her:
Mottaker: DET AKADEMISKE KOLLEGIUM
Datering:6. mars 1863
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Til det akademiske Collegium!
Idet jeg herved ærbødigst indberetter til det høje Collegium, at det mig i forrige Aar tildelte Stipendium er benyttet i Overensstemmelse med den af mig derom i sin Tid indgivne Ansøgning, tillader jeg mig at bemærke, at Grunden til, at den mig paahvilende Indberetning ikke tidligere er afgiven, er at jeg strax efter min Tilbagekomst afsluttede Kontrakt med en af Byens Forlæggere om Udgivelsen af en Samling norske Folkesagn, der var bestemt til allerede i Vinterens Løb at skulle udkomme, og hvoraf Udbyttet af min Rejse tydeligst vilde fremgaa. Omstændighederne har imidlertid hindret Værkets Udgivelse, og jeg tillader mig derfor herved, indtil denne vil kunne finde Sted, ærbødigst at meddele, at det paa min Rejse, væsentlig i Nordfjord og Søndmør, er lykkedes mig at faa optegnet 70–80 forskjellige og hidtil utrykte Folkesagn, hvoraf flere Prøver har været trykte i «Illustr. Nyhedsblad». Af Folkeviser og Eventyr har jeg ogsaa forefundet en Del, men for det meste kun Varianter af, hvad der allerede er kjendt fra Landstads eller Moes og Asbjørnsens respektive Samlinger. Min under Arbejde værende Sagnsamling vil, saasnart den udkommer, blive det høje Collegium tilstillet.
Ærbødigst
Henr: Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her