Du er her:
Mottaker: THRONDHJEMS THEATER
Datering:8. januar 1863
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Vedlagt følger et Exemplar af mit nye Skuespil «Kjærlighedens Komedie», som jeg herved indleverer til Trondhjems Theater med Forespørgsel om hvorvidt Direktionen er villig til at antage Stykket til Opførelse mod et Forfatterhonorar af 60 (sexti) Sp, der bliver at udbetale umiddelbart efter første Forestilling. Antages Stykket, skal den til samme hersteds komponerede og arrangerede Musik uden yderligere Udgift for Theatret blive Direktionen tilstillet. Det bemærkes at Stykket om kort Tid kommer til Opførelse paa Christiania Theater og muligens ogsaa paa det norske. Idet jeg forventer den ærede Direktions Svar tegner jeg mig
ærbødigst
Henr: Ibsen.
Til Direktionen for Theatret i Trondhjem.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her