Du er her:
Mottaker: JACOB NANDRUP
Datering:4. juli 1860
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
ST.
Hr: Sagfører Nandrup
Hersteds.
Hr: Sagfører Nandrup.
Som det af indlagte Skrivelse vil erfares, er Hr. P. Petersens Fordring paa mig fremsendt uden hans Vidende og grundet paa en Misforstaaelse; jeg tør derfor haabe at der, den Sag angaaende, intet videre vil blive foretaget. – Afdraget paa min Gjæld til Hr. Sontum skal jeg, i Forventning om at De dermed velvilligen vil være tilfreds, indbetale om nogle Dage.
ærbødigst
Henr: Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her