Du er her:
Mottaker: PETER BLYTT
Datering:12. januar 1859
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Hr: Kjøbmd Peter Blytt
Bergen
Betalt
Hr: Kjøbmd Peter Blytt Bergen.
Min hjerteligste Taksigelse for Deres venskabelige Brev og for Deres Underretning om Ordningen af Obligationsfornyelsen; jeg svævede selv i Uro for at jeg var for seent ude, hvilket ikke oftere skal blive Tilfældet; turde jeg for Fremtiden henvende mig direkte til Dem, vilde jeg være Dem særdeles forbunden. Med Dampskibet tillod jeg mig at sende Dem en Pakke Musikalier m. m, bestilte af Bergens Theater; vedlagt følge Regninger over Udskrivningen, desuden tilkommer Oversætteren af «Kvæghandleren fra Steiermark» efter Akkord 10 Sp og jeg for Udlæg af Fragt 30 ʄ altsaa tilsammen 16 Spd 70 ʄ, mod hvilket Beløb jeg tillader mig at anmode Dem om at overlevere Theatret Sagerne. Støttende mig
 
 
Faksimile
til Deres stedse udviste Velvillie haaber jeg at De vil tilgive denne fornyede Uleilighed.
Med de forbindtligste Hilsener til Deres Hus og Bekjendte tegner jeg mig
Deres
Henr: Ibsen
P. S. Jeg kunde have et og andet af literær og kunstnerisk Interesse at fortælle, men forledet af min gamle Skjødesynd har jeg opsat Brevskrivningen ligetil sidste Øieblik. –

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her