Du er her:
Mottaker: CHRISTIAN HOLST
Datering:4. juni 1858
Sted: DAMPSKIPET «CHRISTIANIA»
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
[Forfatternote: Pr. Dampsk. «Moss» 1858 ]
Hr. Universitetssecretær, Kammerherre,
Ridder Chr: Holst.
Christiania
Naar Birkegrenen bugned
Under Rimblomsters Flor,
Naar Vintrens Sølverkaabe
Laa fæstet over Fjord, –
Da førtes Gyldenkarmen
For Kongsgaardens Port;
Over den blanke Flade
Fløi den lystigt og fort.
Det klang fra Horn og Lurer,
Der ringled Bjelder smaa,
Og Bølgens Dække drønned
Under Gangeren graa;
Det var sig Kongens Datter,
Som høit i Karmen sad,
Og Riddersmænd og Fruer
Fulgte efter i Rad.
Nu ligge de gamle Borge
Længst sjunkne i Grus,
Og Gyldenkarmen findes
Ei meer i Bondens Huus,
De Riddersmænd og Fruer
Slumre under Muld; –
Alt hvad der staar tilbage
Er en Saga vemodsfuld.
Nei, meer end Mindet eier
Dog Norges Folk endnu, –
Meer end de svundne Tider
Det bærer i sin Hu;
 
 
Faksimile
En ædel Fyrstedatter
Det eier nu som før,
Vel sømmer sig at Karmen
Stilles for hendes Dør.
Thi hvor hun helst gad fare, –
Gjennem Dalen, over Fjord, –
Folkets varme Hjerter
Dog følge hendes Spor; –
Og som Haarfagerætten
Er knyttet til Nordens Drot,
Saa bør og Oldtidskarmen
At stande i hans Slot.
Ovenstaaende Linier tillader jeg mig at fremsende; maatte Hr. Kammerherren finde dem brugbare, vilde det være mig særdeles smigrende. Jeg vover at haabe at Hr. Kammerherren, i Betragtning af Omstændighederne, godhedsfuldt undskylder den mindre nitide Form hvori min Billet fremkommer.
ærbødigst
Henr: Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her