Du er her:
Mottaker: DET AKADEMISKE KOLLEGIUM
Datering:13. november 1857
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Til Collegium academicum.
Student Henrik Ibsen, artistisk Direktør for Kristiania norske Theater, ansøger ærbødigst om at maatte ansættes som Stipendiat i nordisk Literatur.
Undertegnede, der herved ærbødigst ansøger om at maatte erholde den oprettendes Stipendiatpost i nordisk Literatur, har visselig ikke Meget at paaberaabe sig til Fordeel for Ansøgningen, men da der ere gyldige Grunde til at formode at Medansøgerne befinde sig i samme Tilfælde, saa vover jeg dog at melde mig. Foruden flere dramatiske Arbeider, der deels ere opførte paa forskjellige Theatre, deels udgivne i Trykken, har jeg i «Illustreret Nyhedsblad» for iaar leveret en længere Afhandling: «Om Kjæmpevisen og dens Betydning for Kunstpoesien», hvoraf vil sees at jeg allerede tidligere, saavidt Leiligheden tillod det, har beskjæftiget mig med Studiet af den nordiske Literatur, ligesom jeg ogsaa under min sexaarige Ansættelse ved Bergens Theater har erhvervet mig et mere end sædvanligt Kjendskab til den dramatiske Literatur ialmindelighed. Til at fortsætte dette Studium føler jeg baade Lyst og Kaldelse og haaber at Resultatet ikke skulde udeblive forsaavidt
 
 
Faksimile
det ledige Stipendium maatte blive mig bevilget.
ærbødigst
Henr: Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her