Du er her:
Mottaker: CHRISTIAN TØNSBERG
Datering:14. mars 1856
Sted: TRONDHEIM
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
S.T.
Hr: Consul Chr: Tønsberg
Christiania
Beta<lt>
S.T. Hr: Consul Chr Tønsberg.
Deres ærede Skrivelse af 20d f. M: har jeg modtaget og er naturligviis i alle Henseender vel tilfreds med de Bestemmelser hvorom jeg deri er underrettet. Jeg tillader mig at gjentage min Bøn om bogstavelig Correcturlæsning efter Manuscriptet, ligeledes vilde jeg være Dem særdeles taknemmelig dersom saavel Honoraret som Friexemplarerne maatte blive mig tilstillede under den i mit forrige Brev opgivne Adresse og saasnart det maatte falde Dem beleiligt.
Med Høiagtelse Deres ærbødige
Henr: Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her