Du er her:
Mottaker: DET NORSKE THEATER I BERGEN
Datering:27. juni 1855
Sted: BERGEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Til
Bestyrelsen for det norske Theater.
Til Bestyrelsen for det norske Theater!
Inden jeg seer mig istand til at besvare Bestyrelsens Skrivelse af 23de d: M:, nødes jeg til at udbede mig den paatænkte Forandring i Instructørstillingerne nærmere betegnet. Af Bestyrelsens Brev fremgaaer, at der tilsigtes: en Ombytning af de mig og Hr. Laading for Tiden tillagte Functioner som Instructør. – Da der imidlertid for Tiden er os Begge, som Instructører, tillagt adskillige Functioner, hvilke ifølge deres Begreb ere Instructionsvæsnet uvedkommende, saa er jeg i Uvished om Bestyrelsen har tænkt at lægge enten den hos os hidtil gjældende
 
 
Faksimile
Praxis, eller Forretningernes indre Slægtskab til Grund for den paatænkte Forandring. Det Sidste forekommer mig ubetinget at være det hensigtsmæssigste; det samlede Instructionsvæsen maatte da overdrages til Een, – Regievæsnet, samt hvad dermed naturligen lader sig forene, til en Anden. Angaaende Gagenedsættelsen skal jeg ikke videre yttre mig forinden nærmere Oplysninger fra Bestyrelsen ere blevne mig meddeelte.
ærb:
Henr: Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her