Du er her:
Mottaker: DET NORSKE THEATER I BERGEN
Datering:25. april 1852
Sted: KØBENHAVN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Til
Bestyrelsen for det norske Theater
i Bergen.
franco
Til Theaterbestyrelsen!
Herved har jeg den Fornøielse at kunne underrette den ærede Bestyrelse om, at der gjennem Prof: Heiberg er aabnet os Adgang til Theatrets Forestillinger; hvad Prøverne angaaer, saa troede Professoren ikke, at vi kunde have synderlig Nytte af at frekventere Samme, da der for Øieblikket intet Nyt er under Indstudering. – Saavel Heiberg som Herr Overschou har modtaget os med overordentlig Velvillie, og det vil gjennem den Sidstnævnte falde mig let, at faa al den Underretning om Theatrets indre Organisation, som jeg maatte behøve. Med Hensyn til hvad Instruxen forøvrigt paalægger mig, saasom Anskaffelse af en Dandselærer til Bruun og hans Kone, o. s. v, da har jeg endnu ikke kunnet faaet dette arrangeret, men haaber dog at dette i Løbet af
 
 
Faksimile
næste Uge vil kunne skee, og skal jeg da tillade mig udførligere at tilskrive den ærede Bestyrelse. Min Adresse er: Reverentsgaden No 205, 2den Sal. –
Ærbødigst
Henr: Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her