Du er her:
Mottaker: KONG OSCAR 1.
Datering:12. juli 1850
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Til Kongen!
Henrik Johan Ibsen ansøger underdanigst om, naadigst at maatte fritages for at erlægge det lovbestemte Gebyhr af 8 Spd til nærmeste Latinskole, for at kunne tilstædes Adgang til Examen artium. –
Idet jeg fra Aaret 1843 har været nødsaget til at sørge for min Underholdning, ved at conditionere som Pharmaceut ved Grimstads Apothek, har jeg dersteds indtil Slutningen af forrige Aar, forsaavidt mine Forretninger tillode det, samt ved fra Begyndelsen af indeværende Aar, at læse privat her i Christiania, gjennemgaaet de til Examen artium nødvendige Disciplina, uden i den Tid at have nydt nogen Understøttelse af min Familie.
I Henhold til vedlagte Legitimation for min Uformuenhed, vover jeg derfor, underdanigst at ansøge om, naadigst at fritages for at erlægge det ved Forordningen af 7de November 1809 § 108 bestemte Gebyhr.
Underdanigst
Henrik Johan Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her